Interiérové stěrky

Foto Foto Foto

Comfortfloorinteriérová stěrka na bázi dvousložkové epoxid-polyuretanové pryskyřice, litá v tloušťce 2 – 3 mm. Podlaha se využívá v rodinných domech, reprezentativních prostorech, kancelářích, obytných prostorech apod. Každá realizace má díky ruční realizaci originální neopakovatelný vzhled.

Stěrka má nulovou tepelnou roztažnost, tudíž je vhodná na podklady s podlahovým vytápěním.

Díky vysoké pevnosti a nulové roztažnosti není nutno podlahu dilatovat, čímž vzniká jednolitá podlaha bez jediné spáry. Tuto vlastnost oceníte především při údržbě, kdy nehrozí problémy se zachytáváním nečistot ve spárách.

Materiály, ze kterých se stěrka aplikuje, byly prvotně určeny do průmyslových provozů s vysokým mechanickým zatížením, čímž je podlaze předurčena vysoká mechanická odolnost.

Stěrka rovněž disponuje odolností proti chemickým látkám jako jsou soli používané v zimním období, ropné produkty apod. (aplikace v garážích, zádveřích, ...).

Vzhledem k nulové nasákavosti je možno stěrku použít v koupelnách a prostorech s vyšší vlhkostí.